محمدرضا صالحی

نتایج مرحله اول تست انسانی واکسن «کوو ایران برکت» بسیار امیدوارکننده است

صالحی، مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کووید۱۹ گفت: نتایج مرحله اول تست انسانی نخستین واکسن ایرانی کرونا با نام “کوو ایران برکت” بسیار امیدوارکننده است.

مجری مطالعات واکسن ایرانی کرونا: میزان ایمنی زایی «کوو ایران برکت» حدود ۹۰ درصد است

صالحی، مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا گفت: ارزیابی و بررسی‌های اولیه نتایج آزمایش‌هایی که تاکنون روی سرم داوطلبان انجام شده، نشان می دهد میزان ایمنی زایی نخستین واکسن ایرانی کرونا با نام “کوو ایران برکت” حدود ۹۰ درصد است.

حداقل ۲ تا ۳ کشور تمایل دارند در تحقیقات واکسن ایرانی کرونا سهیم باشند

صالحی، مجری مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت گفت: چند کشور برای مشارکت در مراحل بعدی تحقیقات نخستین واکسن ایرانی کرونا اعلام آمادگی کردند.

آمادگی چند کشور برای مشارکت در مراحل بعدی واکسن ایرانی کرونا

صالحی، مجری مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت گفت: چند کشور برای مشارکت در مراحل بعدی تحقیقات نخستین واکسن ایرانی کرونا اعلام آمادگی کرده اند.

مجری مطالعات بالینی واکسن کرونا: هیچ عارضه جدی برای داوطلبان واکسن ایرانی به وجود نیامده است

صالحی، مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا گفت: بیشتر داوطلبان مرحله اول تست انسانی واکسن ایرانی کرونا، این واکسن را دریافت کرده‌اند و هیچ عارضه جدی برای آنان به وجود نیامده و حال عمومی این افراد خوب است.

حال ۱۶ نفری که دوز دوم واکسن «کوو ایران برکت» را دریافت کردند خوب است

صالحی، مجری کارآزمایی بالینی واکسن کرونای ایرانی با بیان اینکه مرحله اول تست بالینی تا اواخر اسفند به اتمام می رسد، گفت: مرحله دوم با ۵۰۰-۴۰۰ نفر آغاز می شود و ۴-۳ ماه به طول می‌انجامد.

مجری مطالعات بالینی واکسن کرونا: تزریق بدون عارضه به ۲۱ نفر، بی خطری واکسن ایرانی کرونا را تایید می کند

صالحی، مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا گفت: بی خطری واکسن کرونا به نام کوو ایران برکت در بین ۲۱ داوطلب دریافت کننده به طور چشم گیری مشاهده می شود و آنچه تا این مرحله انتظار داشتیم تا حد زیادی محقق شده است.

تست واکسن ایرانی کرونا روی ۵۰۰ داوطلب در مرحله دوم بالینی

صالحی، مجری کارآزمایی و تست بالینی واکسن کرونای ایرانی گفت: فاز یک کارآزمایی بالینی واکسن کووایران تا آخر ماه جاری به اتمام می‌رسد. در مرحله دو فاز یک این واکسن روی ۱۴ نفر دیگر تست می‌شود و در فاز ۲ بالینی نیز روی ۵۰۰ نفر تست خواهد شد.

واکسیناسیون داوطلبان واکسن ایرانی کرونا وارد مرحله دوم شده است

صالحی، مجری کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا گفت: داوطلبان واکسیناسیون کرونا، آماده دریافت دوز دوم هستند.

امروز، تزریق گروه سوم واکسن ایرانی کرونا به پایان می‌رسد

صالحی، مجری کارآزمایی بالینی واکسن کرونای ایرانی با اشاره به تزریق واکسن به عنوان تست انسانی برای گروه سوم گفت: روز گذشته به ۴ نفر و امروز به ۳ نفر واکسن ایرانی تزریق می شود.

اسکرول به بالا