محمدرضا ناظر

برتری “واکسن ایرانی کرونا” نسبت به واکسن‌های خارجی/ آیا “کوو ایران برکت” کرونا را مات می کند؟

با گسترش کرونا در جهان، ایران نیز همگام با بسیاری از کشورها قدم در مسیر پرفراز و نشیب ساخت واکسن کرونا گذاشته و تاکنون موفقیت‌های خوبی داشته است که در این راستا متخصصان بهداشتی نیز اظهاراتی را مطرح کرده اند.

روزهای امیدواری به واکسن ایرانی؛ سرشاخ با ویروس سرکش تا لحظه آخر

تلاش‌ها برای مهار ویروس کرونا درحالی ادامه دارد که این ویروس سرکش در نقاط مختلف جهان در حال جهش است اما امروز به مدد دستان توانمند متخصصان ایرانی واکسن کرونا امید را به مردم بازگردانده است.

اسکرول به بالا