استفاده از پایه ویروس های غیر فعال در تهیه واکسن ایرانی کرونا

کاظم علی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیوتکنولوژی گفت: ایران جزو ۱۵ کشور برتر دنیا در ساخت واکسن کرونا است.