عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: هیچ تردیدی در علمی بودن ممنوعیت واردات واکسن امریکایی وجود ندارد

موحدی کرمانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیچ بعید نیست که آمریکایی‌ها به عنوان خدمت پزشکی، واکسن‌های جعلی را به ایران بفرستند تا پولی از ما بگیرند و بعدا یا مردم ما را بیمارتر کنند یا بکشند.