سربلندی کشور در عرصه بین المللی از نتایج ساخت واکسن کرونا است

کاظمی بیدک، رییس جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد با تبریک موفقیت تولید واکسن کرونا و قدردانی از تمامی افرادی که در این زمینه فعالیت داشتند، گفت: عزت و سربلندی هر چه بیشتر کشور در عرصه بین المللی از نتایج مثبت ساخت واکسن بومی کرونا از سوی دانشمندان و محققان ایرانی است.