مشاور انجمن داروسازان مطرح کرد: یک قرن سابقه در تولید واکسن؛ علت جوسازی دشمن علیه واکسن ایرانی

بقایی، مشاور هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه فضاسازی رسانه‌ای دشمن علیه ایران در راستای ناتوانی متخصصان داخلی سم‌پاشی می‌کند، تصریح کرد: ایران نزدیک به ۱۰۰ سال در تولید واکسن سابقه دارد.