حمایت مجلس و دولت از واکسن کرونای داخلی/ نمی‌توانیم با واکسن تائید نشده خارجی ریسک کنیم

آصفری نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه باید در زمینه واکسن کرونا به تولید داخل اتکا داشته باشیم، تصریح کرد: حتما حمایت از واکسن تولید داخل باید مدنظر مسئولین قرار گیرد.