باید از واکسن کرونای ایرانی با جدیت حمایت کرد/ تولید واکسن اقدام ارزشمندی بود

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: باید از تولید واکسن کرونایی ایرانی به طور جد حمایت کرد چرا که این اقدام از سوی مسئولان داخلی بسیار ارزشمند بوده است.