رئیس انجمن ایمونولوژی ایران: آمادگی تولید صنعتی واکسن کرونا را در کشور داریم

وجگانی، رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران با اشاره به اینکه آمادگی تولید صنعتی واکسن کرونا در کشور را داریم، بیان داشت: مردم ما باید باور داشته باشند که مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان قادر به ساخت واکسن هستند و ما در زمینه تولید واکسن توانمند هستیم.