معاون سازمان پدافند غیرعامل: باید در یک زمان محدود، میلیون‌ها نفر در کشور واکسینه شوند

کریمی نیا، معاون بهداشت و درمان سازمان پدافند غیرعامل ضمن تاکید بر استفاده از دانش محققان ایرانی در ساخت واکسن نسبت به نگرانیهایی که پیرامون استفاده از واکسن فایزر وجود دارد توضیحاتی ارائه داد.