مصر

واکسن «سینوفارم» برای استفاده اضطراری در مصر مجوز گرفت

تلویزیون دولتی چین اعلام کرد واکسن کرونا شرکت داروسازی «سینوفارم» چین، به طور رسمی برای استفاده اضطراری در مصر مجوز گرفته است.

اسکرول به بالا