نماینده مجلس تاکید کرد: لزوم استفاده از سامانه تیتک برای توزیع واکسن کرونا

پاشائی بهرام، نماینده مجلس گفت: مخالفت عده‌ای در مقابل سخنان رهبری نوعی خوش خدمتی به دشمنان ملت است و به طور کلی اظهارات این افراد نه یک دغدغه علمی، بلکه یک بیانیه سیاسی است.