عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: ایران با ساخت واکسن کرونا، غرب را به چالش کشید

رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: تحریم بنیاد برکت اولین تولیدکننده واکسن ایرانی کرونا از سوی آمریکا نشانه مسیر روشن محققان داخلی به‌سمت پیشرفت و توسعه است.