قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور خبر داد؛ آغاز تولید انبوه واکسن کرونا در شرکت برکت

کبگانیان، قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی اعلام کرد: پیش بینی شده که ۲۵میلیون دوز تولید داخلی واکسن ایرانی کرونا تا اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۰ داشته باشیم.