واکسن تولید شده توسط دانشمندان ایران موفقیت‌های قابل توجهی‌ داشته است

مهدی اسماعیلی نماینده‌ مردم میانه در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه کشورهای پیشرفته به تولید واکسن موثر ایران اقرار کرده و به دنبال تهیه این واکسن هستند، گفت: واکسن تولید شده توسط دانشمندان ما موفقیت‌های قابل توجهی‌ داشته است.