وزیر جهاد کشاورزی از پیشرفت موسسه رازی در تولید واکسن کرونا خبر داد

کاظم خاوازی مؤسسه سرم و واکسن سازی رازی را یکی از مراجع قابل اتکا برای تولید واکسن کرونا دانست و ابراز امیدواری کرد واکسن تولیدی این مؤسسه، در هفته جاری مجوز تست را از سازمان غذا و دارو دریافت کند.