موسسه سروم هند

واکسن «کوویدشیلد» هند ظرف هفته‌های آینده به تایید سازمان بهداشت جهانی می‌رسد

هند یکی از بزرگترین تولیدکنندگان واکسن کرونا در دنیا است و انتظار می رود در هفته های آتی واکسن «کوویدشیلد» تولید این شرکت به تایید سازمان بهداشت جهانی برسد. بعد از تایید این واکسن، عرضه آن به کوواکس شروع خواهد شد.

موسسه سروم هند از انتهای ژانویه صادرات واکسن آسترازنکا را شروع می‌کند

یکی از واکسن هایی که می تواند زمینه پیروزی دنیا در مبارزه با ویروس کرونا را فراهم کند، واکسن آسترازنکا-آکسفورد است. این واکسن ضمن عدم ایجاد واکنش های آلرژیک در افراد، امکان تزریق دو دوز با فاصله ۱۰ تا ۱۲ هفته را دارد که باعث تسریع واکسیناسیون می شود.

اسکرول به بالا