مکزیک

مکزیک اجازه تزریق واکسن کرونای روسیه را صادر کرد

مکزیک اجازه واردات و استفاده اضطراری از واکسن اسپوتنیکV روسیه را صادر کرده است. از سوی دیگر قرار است هند نیز در تولید این واکسن همکاری کند.

اسکرول به بالا