استعفای مقام ارشد نظامی اسپانیا بدلیل واکسیناسیون زودهنگام کرونا

میگل آنخل ویارویا، رئیس ستاد ارتش اسپانیا به دلیل دریافت خارج از نوبت واکسن کووید_۱۹ از سمت خود کناره گیری کرد.