نصرالله پژمان‌فر

اطمینان به ایمن بودن واکسن ایرانی کرونا

برای هر کشوری ضروری است که واکسیناسیون خود را از روش هایی انجام بدهد که خطرات و مضرات کمتری دارد در همین راستا با توجه به انجام همه مراحل تولید واکسن ایرانی کرونا تحت نظر متخصصان ایرانی، این اطمینان وجود دارد که این واکسن ایمن خواهد بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد: تدوین گزارش مجلس درباره واکسن کرونا

پژمان‌فر ، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از نهایی شدن گزارش این کمیسیون درباره واکسن‌های کرونای تولید داخل و همچنین واکسن‌های خارجی در روزهای اینده خبر داد.

اسکرول به بالا