حدود ۶۰ درصد از ایرانیان به واکسن ایرانی کرونا اعتماد کامل دارند

نتایج آخرین نظرسنجی صورت گرفته در حوزه واکسن کرونا، حاکی از آن است که ۵۸.۸ درصد افراد اعتماد بالایی به واکسن ایرانی کرونا دارند.