عضو کمیسیون بهداشت مجلس: تولیدکنندگان واکسن کرونا باید حمایت مالی شوند

سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمانبر مراحل تولید واکسن می گوید: به طور کلی در ساخت واکسن ها نه تنها تولید بلکه تایید آن ها نیز مراحل مختلفی دارد. بطوری که ابتدا بر روی حیوان تست می شود و بعد از مشخص شدن میزان اثربخشی و عوارض جانبی بر روی انسان ها تست می شود. بعد هم معمولا ۳ تا ۵ سال طول می کشد تا تاییدیه ساخت و تولید انبوه بگیرند.