همدان

نظرات مردم همدان در مورد واکسن ایرانی کرونا

گفتگو با شهروندان همدانی بیانگر آن است که عده‌ زیادی از مردم به واکسن ایرانی اعتماد دارند و معتقدند که باید به داشته‌ها و علم و تولیدات خودمان متکی باشیم.

اعتماد مردم همدان به واکسن داخلی/ داشته های خود را قدر بدانیم

مردم استان همدان در نظرسنجی ها از اعتماد به واکسن ایرانی سخن می گویند و معتقدند که باید به داشته‌ها و علم و تولیدات خودمان اعتماد کنیم.

اسکرول به بالا