معاون آکادمی علوم جمهوری تاتارستان تاکید کرد: ایران نخستین کشور تولیدکننده واکسن کرونا در خاورمیانه

خومنکو، استاد دانشگاه و معاون آکادمی علوم جمهوری تاتارستان روسیه گفت: ایران با ساخت واکسن کرونا که در مرحله آزمایش انسانی قرار دارد به موفقیت چشمگیری دست یافته است که در مبارزه با شیوع کرونا در این کشور نقش مهمی خواهد داشت.