واکسن‌ «آسترازنکا» و «بهارات» مجوز مصرف اضطراری از وزارت بهداشت دریافت کردند

محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: واکسن‌های آسترازنکا و بهارات هند روز گذشته مجوز مصرف اضطراری از کمیسیون ماده بیست وزارت بهداشت دریافت کرده‌اند.