احتمال تایید واکسن «جانسون اند جانسون» در انگلیس

ادعا شده است که واکسن تک دوزه «جانسون اند جانسون» ممکن است ماه آینده برای استفاده اضطراری در انگلیس تایید و توزیع ‌شود.