واکسن سروم هند

نخست وزیر هند واکسن کرونای تولید داخل تزریق کرد

نارندرا مودی با حضور در یک مرکز تحقیقاتی درمانی در دهلی نو، کوواکسین تولید شده در موسسه بهارات و شورای تحقیقات پزشکی هند را دریافت کرد.

رقابت هند و چین از سیاست به واکسن کرونا کشیده شد|اعتماد به واکسن چینی نزد هندی‌ها

از آن جا که هند و چین دو رقیب عمده سیاسی و اقتصادی در آسیا به شمار می روند، حال در زمینه تولید واکسن نیز این رقابت ها دیده می شود.

اسکرول به بالا