احتمال شیوع ویروس جدید کرونا در فرانسه

وزیر بهداشت فرانسه امروز احتمال داد که گونه جهش یافته ویروس کرونا که به تازگی در انگلیس کشف شده، در این کشور نیز وجود داشته باشد.