آیا «آیور مکتین» ناجی جان مردم می شود/ دارویی که بدن را در مقابل کرونا ایزوله می کند

آخرین پژوهش های محققین قزوینی نشان می دهد که دارویی به نام «ایورمکتین» می تواند تا ۸۴ درصد به بهبودی بیماران کرونایی و تا ۹۰ درصد به پیشگیری از ابتلای افراد به این بیماری منجر شود.