پرتغال

پرتغال در شوک مرگ پرستاری که واکسن «فایزر» دریافت کرد

مقامات بهداشتی پرتغال پس از مرگ یک پرستار بعد از دریافت واکسن کرونای فایزر، در حالت آماده باش قرار گرفتند.

اسکرول به بالا