تبلیغات «فروش واکسن کرونا» در فضای مجازی کلاهبرداری است

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران به مردم هشدار داد، هر نوع تبلیغی در فضای مجازی میتواند شروع یک کلاهبرداری باشد .