ژاپن

واکسیناسیون عمومی کرونا در ژاپن آغاز شد

واکسیناسیون عمومی کرونا در ژاپن با اولویت کادر پزشکی و با استفاده از واکسن فایزر از امروز چهارشنبه آغاز شد.

ژاپن با بحران کمبود سرنگ‌های ویژه تزریق واکسن کرونا مواجه شد

کمبود سرنگ‌های ویژه تزریق واکسن فایزر موجب شده که تعداد کمتری از مردم ژاپن قادر به دریافت این واکسن باشند.

عدم واکسیناسیون کرونا در ژاپن، به دلیل تردید در واکسن های عرضه شده در جهان

با وجود آغاز موج سوم کرونا در ژاپن، مقامات بهداشتی و درمانی این کشور به شدت با تزریق این واکسن ها به مردم بدون بررسی های دقیق محلی و داخلی مخالف هستند و قصد ندارند بر خلاف دیگر کشور روند این بررسی ها را کوتاه یا حذف کنند.

بی اعتمادی به واکسن کرونا؛ چالش جدی دولت ژاپن

میزان اعتماد به واکسن کرونا در ژاپن، کمتر از سی درصد است و همین مسئله، دولت ژاپن را با چالشی جدی مواجه کرده است.

اسکرول به بالا