معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛ رونمایی از واکسن کرونای موسسه رازی در ۲ هفته آینده

بازرگان، معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در یکی دو هفته آینده رونمایی از آغاز کارآزمایش بالینی واکسن کووید ۱۹ موسسه رازی انجام می‍‌شود، گفت: موسسه رازی با تدوین یک استراتژی مناسب، مسیر خوبی را در پیش گرفته و نباید با اظهار نظرهای غیرکارشناسی و غش در رفتار، در ادامه این مسیر کارشکنی ایجاد کرد.