رادیو بین‌المللی چین: رویکرد غرب در توزیع واکسن کرونا خودخواهانه است

برخی از تولید کنندگان واکسن در غرب که بدنبال نفع خود هستند و برنامه کووکس را دور می،زنند اولویت خرید واکسن‌های کرونا را به کشورهای ثروتمند اختصاص داده‌اند.