رئیس شورای راهبردی روابط خارجی: جوسازی معاندان علیه واکسن ایرانی، وطن فروشی است

خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در واکنش به جوسازی رسانه‌های معاند علیه واکسن ایرانی کرونا تصریح کرد: این رسانه‌ها پول می‌گیرند که این کار‌ها را بکنند.