کوو ایران برکت

وزیر بهداشت: واکسن «کوو ایران برکت» مرحله اول را بسیار خوب گذراند

نمکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: امیدوارم با سهمیه‌های واکسنمان تا پایان اسفند واکسیناسیون گروه‌های پر خطر را انجام دهیم.

نتایج فاز اول تست انسانی واکسن «کوو ایران برکت» مطلوب بوده است

حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: تزریق مرحله اول واکسن ایرانی «کووبرکت» به ۵۶ داوطلب به اتمام رسیده است و نتایج ارزیابی این فاز هم ۱۶ اسفند ماه به سازمان غذا و دارو ارسال می‌شود.

رضایت کامل از نتیجه تزریق واکسن «کوو ایران برکت» به متقاضیان فاز اول

همزمان با شیوع کرونا در کشور، دانشمندان ایرانی همپای پژوهشگران کشورهای پیشرفته جهان تلاش کردند تا با ساخت واکسنی علیه کرونا، در جهت حفظ سلامت مردم ایران گام بردارند؛ اولین واکسن ایرانی کرونا فاز اول تست انسانی خود را پشت سر گذاشته است.

واکسن «کوو ایران برکت» روی کرونای انگلیسی مؤثر است

جلیلی، مسئول تیم تولید واکسن در ستاد اجرایی فرمان امام گفت: واکسن کوو ایران برکت، ویروس انگلیسی را خنثی می‌کند.

مجری مطالعات بالینی واکسن کرونا: تزریق بدون عارضه به ۲۱ نفر، بی خطری واکسن ایرانی کرونا را تایید می کند

صالحی، مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا گفت: بی خطری واکسن کرونا به نام کوو ایران برکت در بین ۲۱ داوطلب دریافت کننده به طور چشم گیری مشاهده می شود و آنچه تا این مرحله انتظار داشتیم تا حد زیادی محقق شده است.

اسکرول به بالا