فردا؛ تزریق واکسن ایرانی کرونا به ۷ داوطلب دیگر

حسینی، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: واکسن ایرانی کرونا از فردا به ۷ داوطلب دیگر تزریق می‌شود.