کیهان آزادمنش

مدیر گروه تحقیقات انستیتوپاستور مطرح کرد؛ واکسن کرونا با ناقل ویروسی، در مرحله تولید نیمه صنعتی

آزادمنش، مدیر گروه تحقیقات و ویروس‌شناسی انستیتو پاستور ایران گفت: واکسن های کرونا بر پایه ناقل ویروسی در حال حاضر در مرحله تولید نیمه صنعتی قرار دارند که بعد از انجام آزمایش روی میمون، وارد کارآزمایی بالینی روی انسان خواهند شد.

مدیر گروه تحقیقات انستیتو پاستور ایران: در نسل پیشرفته واکسن کرونا هم آماده ورود به تست انسانی هستیم

آزادمنش؛ مدیر گروه تحقیقات ویروس‌شناسی انستیتو پاستور گفت: محققان ایران در همه نسل‌های ساخت واکسن کرونا وارد شده اند و در حال پیش بردن کار هستند؛ در نسل پیشرفته این واکسن نیز آماده ورود به مرحله تست انسانی هستیم.

اسکرول به بالا