گاردین

اخبار مربوط به واکسن کرونا؛ مهمترین دغدغه رسانه های جهان

این روزها میزان موفقیت واکسن کرونا در شکست این ویروس مرگبار، یکی از مهمترین دغدغه های رسانه های دنیا محسوب می شود و در گزارش های متعدد و متنوعی از احتمال موفقیت واکسن های گوناگونی که تولید شده است، سخن می گویند.

اسکرول به بالا