گمرک ایران

سخنگوی گمرک: ورود واکسن «فایزر» به کشور شایعه است

لطیفی، سخنگوی گمرک ایران گفت: واکسن فایزر به کشور وارد نشده و طرح شایعاتی همزمان با ورود دومین محموله واکسن روسی با نام «اسپوتنیک V» خود موید اهدافی برای چندقطبی کردن جامعه است.

معاون گمرک ایران: هیچ واکسن فایزری وارد و ترخیص نشده است

به دنبال انتشار برخی خبرها در رابطه با ورود محموله واکسن “فایزر” به کشور، معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که هر دو محموله وارداتی واکسن در مدت اخیر اسپوتنیک وی روسی بوده و هیچ واکسن فایزری در این مدت وارد و از گمرک ترخیص نشده است.

اسکرول به بالا