هشدار یوروپل در مورد واکسن‌های تقلبی کرونا

یوروپل در مورد واکسن‌های تقلبی و سایر جرایم مربوط به واکسن کرونا هشدار داده است.