نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: واکسن کرونا ربطی به FATF ندارد

مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: نظام سلطه از طریق FATF به دنبال اعمال فشار بیشتر بر کشورمان است و نیروهای نفوذی هم به این موضوع دامن می‌زنند.